Middelen & Activiteiten

Bij middelen gaat het om de manier waarop je de boodschap overbrengt aan je doelgroep. De middelen waarmee wij gaan werken zijn misschien al wel een aantal keren benoemd. We kunnen er echter een onderscheid in aanbrengen. Zo hebben we de middelen die wij willen gaan benutten om onze doelgroepen te bereiken voordat de livestream plaatsvindt (dus het enthousiasmeren er daadwerkelijk naar te gaan kijken of zelf deel te nemen) en we hebben de middelen die wij willen benutten tijdens de livestream (hoe we de doelgroepen willen bereiken tijdens de livestream).

Als eerste beginnen we met de middelen die wij willen benutten om onze doelgroepen te bereiken voordat de livestream plaatsvindt. Wij willen vooral gebruik maken van het internet om mensen te enthousiasmeren om te kijken naar onze livestream. Hierbij kan gedacht worden aan een Facebookpagina die wij aanmaken om onze doelgroepen informatie te verschaffen, maar ook om ze te stimuleren te gaan kijken.

We willen immers onze doelgroepen activeren te gaan kijken. Alleen weten we natuurlijk niet zeker of de jongste kinderen ook zelf op Facebook kunnen kijken, waarschijnlijk niet. Daarom gaan we contact opnemen met een basisschool om deze doelgroep te bereiken. We sturen een mail of bellen naar een school op en proberen een afspraak te maken op een basisschool. Op die manier proberen wij kinderen te regelen die de livestream kunnen bijwonen, maar tegelijkertijd worden andere kinderen en docenten geïnformeerd en geactiveerd om ook naar de livestream te gaan kijken.

Daarnaast willen we ook zelf rondvragen bij kennissen en familie of zij toevallig nog interesse hebben in de livestream of dat zij misschien kinderen hebben die hem zouden willen zien. Ook willen we zelf een eigen website maken in onze huisstijl (alleen een hoofdpagina), waarop de livestream komt te staan. Hierop kan natuurlijk ook alvast reclame worden gemaakt. Verder maken we nog een Twitterpagina aan, waarmee we reclame kunnen maken. Deze willen we ook op onze website weergeven.

Ook willen we wat inspreken via de radio en wat informatie op de kabelkrant laten zetten. Hierdoor kunnen we veel mensen die luisteren en naar de tv kijken informeren. Als laatste gaan we een aantal posters maken en ophangen in onze huisstijl, waardoor mensen worden geattendeerd op de livestream. Verder willen we de kinderen vooral op een enthousiaste en vrolijke manier aanspreken, waardoor ze al meteen enthousiast worden gemaakt en de ouders/leraren misschien ook wel.

Als tweede beschrijven we de middelen die wij willen gaan gebruiken tijdens de livestream om onze doelgroepen te bereiken. De livestream zal sowieso op Youtube te zien zijn, omdat dit onderdeel zal zijn van verschillende youtube niches. Dit is een audio-visueel middel. Op deze manier gaan wij onze doelgroepen bereiken. Wanneer de livestream op Youtube te zien is, zorgen we er ook voor dat de livestream op een eigen gemaakte site gezien kan worden. Dit doen we om de juiste sfeer weer te geven en dat kan niet op een simpele Youtube-pagina.

Daarnaast krijgen de mensen ook de mogelijkheid te Twitteren tijdens de livestreamuitzending. Zo krijgt de livestream als het ware een tweede dimensie en de mensen worden meer betrokken bij de livestream en ons onderwerp. De Twitterpagina zal ook op onze website te zien zijn zoals eerder benoemd, zodat de kijkers niet hoeven te switchen, maar meteen mee kunnen Twitteren. Dit is wat wij willen bereiken.

Activiteiten

Tijdens onze livestream komen er kinderen in de studio, waardoor er een jeugdige sfeer zal ontstaan. Deze kinderen zullen bij een school, vereniging of sportclub horen, zodat ze al geïntroduceerd zijn in hoe leuk sporten kan zijn.

We gaan tijdens de livestream spijkerbroekhangen met de kinderen, om ze een onbekende sport te laten ervaren. We hebben twee teams van drie kinderen. De regels zijn simpel. Er hangen twee spijkerbroeken, waar elk een kind aan kan hangen. Van elk team hangt iemand aan de spijkerbroek. Degene die een minuut kan blijven hangen wint een punt voor het team. Dus er kunnen in totaal per team drie punten verdient worden. Hiermee verwachten we een leuke activiteit neer te zetten die de kinderen ook leuk vinden om uit te voeren.

Verder verwachten we twee freerunners in de studio te kunnen ontvangen. De freerunners zullen een paar truckjes laten zien, waardoor de kinderen enthousiast worden voor de onbekende sport freerunnen.