Planning, Begroting & Vergaderingen

Om een goed beeld te krijgen over de middelen en wanneer we die gaan inzetten is het belangrijk een planning te maken. Hierin kan de volgorde gezien worden waarin bepaalde middelen worden ingezet. Daarnaast kan er ook gezien worden hoe de boodschap wordt opgebouwd. Aangezien we nu nog in de beginfase van ons project zitten is het erg lastig in te schatten wanneer we met wat gaan beginnen, aangezien er binnen een korte tijd erg veel werk moet worden verricht. Wel is hieronder een globale planning te zien met de middelen die wij willen gaan inzetten en op welk moment. Dit hebben we gedaan per doelgroep.

De doelgroep die wij vooral willen aanspreken zijn kinderen, maar ook volwassenen (bijvoorbeeld leraren die hun leerlingen de livestream laten zien, of ouders van kinderen) kunnen gezien worden als een kleinere doelgroep. Deze staan dus niet centraal, maar willen we wel aanspreken. We behandelen per doelgroep wat onze boodschap en doel is, maar ook wat de middelen zijn die we gaan gebruiken, wanneer we dit gaan doen, wie dit gaat doen en misschien eventuele opmerkingen erbij.

Verder kan het zo zijn dat er bij een doelgroep meerdere keren de tabel ingevuld kan worden, aangezien er meerdere middelen zijn die gebruikt kunnen worden bij het overbrengen van een boodschap. Het kan ook zo zijn dat dit dan weer door een ander iemand wordt gedaan en op een ander tijdstip. Dit geven we aan door bijvoorbeeld: middel 2, wie 2, moment 2 en opmerking 2. Ook nu beginnen we eerst met de middelen die we inzetten voor de livestream en daarna tijdens de livestream. Verder staan de activiteiten in chronologische volgorde, zodat er snel en overzichtelijk gezien kan worden wanneer iets gedaan moet worden.

Begroting

Het budget wat de school ons geeft voor dit project is €200,-.

WatKosten
Tape + Whiteboard marker€10,-
Muziek€20,-
Website hosting€20,-
Medailles voor kinderen€25,-
Bloemen voor presentatrice/lerares€25,-
Bier en wijn voor presentatrice/gasten€50,-
Eten/drinken voor gasten€50,-
Totaal€200,-

Vergaderingen

Tijdens het project zullen de projectleden vergaderen. Aangezien we in een groep van 16 mensen werken, weten we niet allemaal van elkaar wat er gaande is. Iedere ochtend houden de deelnemers een ‘daily stand up’. Dit hebben we in het verleden ook gedaan met het steenslag folie project. Hierbij wordt er besproken wat er nog moet gebeuren en waar iedereen zich mee gaat bezig houden.

Iedere woensdag en donderdag is er een vergadering met de projectgroep en twee docenten. Voor deze vergaderingen worden agenda’s gemaakt.